Algemene informatie over boekingen

Aankomst en vertrek

Wij zullen je persoonlijk verwelkomen bij SPNKD. Daarom zullen we bij reservatie vragen om de geschatte aankomsttijd per sms te bevestigen.

Gelieve de Loft voor de check-out tijd te verlaten. Als de ruimte pas later wordt verlaten, heeft SPNKD het recht om extra gebruik van de kamer in rekening te brengen tegen een tarief van €50 per extra uur.

Onze host/hostess verlaat SPNKD wanneer je 30 minuten na de afgesproken tijd nog niet bent gearriveerd. We komen terug om je te verwelkomen zodra je de aankomst bij SPNKD bevestigt. Voor een late aankomst brengen we €25 in rekening. Je kan je aankomsttijd wijzigen door minimaal 1 uur voor de afgesproken tijd een sms te sturen.

Gasten die binnen 2 uur na de afgesproken tijd niet komen opdagen bij SPNKD zonder contact met ons op te nemen, worden beschouwd als een No Show. Hun boeking wordt automatisch geannuleerd zonder terugbetaling van de boeking. Schoonmaakkosten, waarborgsom en andere optionele bestellingen worden volledig terugbetaald bij annulering.

Je ontvangt het adres van de SPNKD Loft na boeking.

Parkeren

Je kan je auto gedurende het verblijf in de garage parkeren. Er is één parkeerplaats beschikbaar voor SPNKD-gasten. Extra parkeren kan op straat in de omgeving.

Tarieven

Onze tarieven zijn inclusief BTW, andere belastingen en schoonmaak. We houden de dingen graag eenvoudig.

Huisregels

Gelieve rekening te houden met onze huisregels wanneer je bij SPNKD verblijft.  

Verspreiding van beelden

Door akkoord te gaan met het algemene beleid stem je ermee in om geen beelden die in de SPNKD lofts zijn genomen zonder toestemming te verspreiden. 

Fotoshoots

We houden van creativiteit en we steunen content creators.

Georganiseerde fotoshoots zijn strikt voor werk, niet om voor persoonlijk (intiem) genot. Je kan persoonlijke ‘speelsessies’ apart te boeken. Gebruik van handdoeken en kimono’s zijn niet inbegrepen. Verzoeken voor pornografie of escort promotie shoots zullen worden afgewezen.

De deelnemers aan de fotoshoot werken in volledige onderlinge toestemming, de privacy van alle deelnemers wordt gerespecteerd en is niet in strijd met enige wetgeving.

Niet-commerciële opnamen

We verwelkomen content creators om de SPNKD Loft te verkennen – professioneel, amateur, hobbyist of Instagrammers – en foto’s te nemen voor niet-commerciële doeleinden, d.w.z. voor je eigen plezier en interesse, kunst, publicatie op je websites / blogs / sociale media enz. maar niet voor financieel gewin.

We laten maximaal 6 mensen toe op de set. Neem contact met ons op als u projecten heeft met meer deelnemers of crew.

Vergeet ons niet te taggen!

Commerciële opnames

Hieronder valt alle het werk in opdracht waarvoor je betaald wordt (reclame, marketingmateriaal, foto’s of video voor een zakelijke entiteit) of dat je specifiek fotografeert om te verkopen. De fotograaf krijgt de commerciële rechten om beelden te gebruiken die in de SPNKD Loft zijn genomen.

We laten maximaal 6 mensen toe op de set. Neem contact met ons op als je projecten hebt met meer deelnemers of crew. 

Voorwaarden en condities

Alleen voor volwassenen

Alleen volwassenen (18+) zijn toegestaan in de SPNKD Loft.

Er worden geen dieren toegelaten in het gebouw (behalve geleidehonden) tenzij anders overeengekomen met SPNKD.

Aansprakelijkheid

Wij vergoeden alleen schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van ons personeel. Alle aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag van de totale kosten van je verblijf of evenement. Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade (bijvoorbeeld als je niet in staat bent om te werken). Indien jijzelf of je gasten schade veroorzaken aan iets in onze Loft, wordt je aansprakelijk gesteld voor de veroorzaakte schade. In het geval van kleine schade, kunnen wij ervoor kiezen om een minimum van €200 per geval in rekening te brengen. Indien dit leidt tot een schadeclaim, zal dit vooraf door ons personeel worden gecommuniceerd. Wij zullen het bedrag inhouden op je waarborgsom of een factuur sturen.

Tijdstip van vertrek

Op de overeengekomen dag van vertrek dient de Loft te worden verlaten voor de overeengekomen check-out tijd. Indien de Loft pas later wordt verlaten, heeft SPNKD het recht om extra gebruik van de ruimte in rekening te brengen tegen een tarief van € 50 per extra uur.

Extreem vuile Loft

Indien de Loft erg vuil wordt achtergelaten, wordt een extra schoonmaak van €75 in rekening gebracht.

Gebruik van minibar

Het gebruik van de minibar is gratis. 

Behalve in geval van overmatig alcoholgebruik. Een extra vergoeding zal in rekening worden gebracht.

Terugbetaling

Als je een boeking annuleert, wordt je terugbetaald via dezelfde betaalmethode als die waarmee je de boeking hebt gemaakt. Als je een boeking wijzigt, wordt een eventuele terugbetaling gedaan via dezelfde betaalmethode als die waarmee je de boeking hebt gemaakt.

Parkeren

Parkeren In onze garage is op eigen risico. Denk hierbij aan mogelijke schade aan het voertuig of inbraak.

Parkeren is alleen toegestaan op de aangegeven parkeerplaats. Tijdens weekdagen van 18:00 tot 9:00. In het weekend van vrijdag 18:00 uur tot maandag 9:00 uur. 

Een toeslag van €50/uur wordt in rekening gebracht in geval van gebruik van andere parkeerplaatsen dan de SPNKD parkeerplaats of wanneer je de auto buiten de aangegeven uren op de SPNKD parkeerplaats laat staan. SPNKD behoudt zich het recht voor om je auto te laten verwijderen.

Betaling

Wij accepteren alleen betalingen via

Kredietkaarten
Bankkaarten
PayPal
Apple Pay
iDeal
Sepa Overdracht
Banktoepassingen van Belfius en KBC

De SPNKD-gast kan een kamer niet aan derden afstaan, ook niet als de periode waarvoor de gast betaald heeft nog niet verstreken is. 

Roken

Gebruik onze Loft voor je genot, maar niet om te roken. Er is een rookruimte voorzien buiten op het terras. Als je in de Loft rookt of het rookalarm laat afgaan, brengen wij €200 in rekening. 

Drugs en prostitutie

Drugs (gebruik, bezit en verkoop van welke aard dan ook) en prostitutie worden bij SPNKD niet getolereerd.

Intimidatie en ongewenst gedrag

SPNKD behoudt zich het recht voor om personen die intimidatie en/of aanstootgevend of discriminerend gedrag jegens andere gasten en/of medewerkers van SPNKD veroorzaken, onmiddellijk te weigeren. Indien SPNKD het nodig acht, kan ook de groep waartoe degene(n) die de intimidatie veroorzaakt(en) behoort (behoren), worden uitgezet, ongeacht of andere personen binnen die groep intimidatie hebben veroorzaakt. De huurder is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn of haar gasten. De huurder heeft in geval van uitzetting geen recht op schadevergoeding wegens overlast. In geval van uitzetting, moet de huurder de huur van de Loft betalen.

Fotoshoots

Niet-commercieel’ sluit elke verkoop van dit werk of een deel ervan uit, zelfs als de verkoop niet resulteert in winst voor de verkoper of als de verkoop door een non-profit of NGO gebeurt. SPNKD draagt de commerciële rechten van de SPNKD Loft niet over in het geval van Niet-commerciële opnames.

SPNKD draagt de (commerciële) rechten van de SPNKD Loft over in geval van Commercial shoots.

SPNKD behoudt zich het recht voor om het gebruik van afbeeldingen te weigeren in geval van (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen aan te sporen tot het uitvoeren van of deel te nemen aan enige onwettige handelingen; (c) om enige internationale, federale, provinciale of staatsreglementen, regels, wetten of plaatselijke verordeningen te overtreden; (d) inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) intimideren, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie te verstrekken. Wij behouden ons het recht voor om het recht op gebruik van beelden die bij SPNKD zijn genomen te beëindigen bij overtreding van deze voorwaarden.

Bevoegdheid

In het onwaarschijnlijke geval dat er een geschil zou ontstaan, zal het onderworpen zijn aan de jurisdictie van de bevoegde rechtbank te Antwerpen.

Overmacht 

Omstandigheden die niet aan SPNKD zijn toe te rekenen, welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet of niet in volle omvang kan worden verlangd (zoals, maar niet beperkt tot (i) extreme weersomstandigheden, (ii) intrekking van één of meer vergunningen, (iii) epidemieën en pandemieën en om die reden door de overheid afgekondigde maatregelen en (iv) nationale rouw) geven SPNKD het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding. SPNKD behoudt zich in dat geval het recht op terugbetaling voor. Een beroep op onderbreking door de klant/gasten wegens overmacht is uitgesloten. Deze vallen onder de geldende annuleringsvoorwaarden.

Annuleren of herplannen

Boekingen

Je kunt een boeking verplaatsen tot 3 dagen voor aankomst. Je kunt jouw boeking herplannen op de persoonlijke pagina voor gasten, gekoppeld aan de boeking. je kan alleen verplaatsen naar een nog vrije datum in de SPNKD boekingskalender. 

Je kan een boeking tot 20 dagen voor aankomst kosteloos annuleren.

19-8 dagen voor aankomst wordt 50 % van het boekingsbedrag in rekening gebracht.

Bij annulering later dan 7 dagen voor aankomst wordt 100% van het boekingsbedrag in rekening gebracht.

Bij het annuleren van een verschoven boeking wordt de oorspronkelijke boekingsdatum in aanmerking genomen.

Neem contact met ons op via e-mail indien je een reservering wilt annuleren.

Schoonmaakkosten, waarborgsom en andere optionele bestellingen worden bij annulering volledig terugbetaald.

Evenementen

Je mag je inschrijving kosteloos annuleren of verplaatsen tot 11 dagen voor de datum van het evenement.

Bij annulering later dan 10 dagen voor het evenement wordt 100% van de ticketprijs in rekening gebracht, tenzij de vrije plaats door iemand anders wordt ingenomen.