Je verblijf bij SPNKD

De SPNKD Loft wordt verhuurd voor recreatieve verblijven. Niet voor commerciële activiteiten. 

Hou er rekening mee dat elke extra persoon die in de SPNKD Loft verblijft en/of op bezoek is, bij de boeking als extra persoon moet worden ingecheckt. De persoon die incheckt, is verantwoordelijk voor alle personen die in de SPNKD Loft verblijven en deze bezoeken gedurende de periode die geboekt en betaald is. 

Huisregels 

Alleen volwassenen (18+) zijn toegestaan in de SPNKD Loft. 

Drugs (gebruik, bezit en verkoop van welke aard dan ook) en prostitutie worden bij SPNKD niet getolereerd. 

Er worden geen dieren toegelaten in het gebouw (behalve geleidehonden) tenzij anders overeengekomen met SPNKD.

Houdt u er rekening mee dat de SPNKD Loft in een woonwijk ligt. Gasten die gebruik maken van SPNKD Loft mogen de rustige omgeving van de buren en het parkeerterrein niet verstoren. Gelieve te parkeren op de aangewezen parkeerplaatsen. 

Gebruik onze Loft voor je genot, maar niet om te roken. Er is een rookruimte buiten op het terras. Als u in de Loft rookt of het rookalarm laat afgaan, brengen wij €200 in rekening. 

Open vuren zijn niet toegestaan. Het branden van kaarsen is toegestaan, het spelen met kaarsen niet. Een extra vergoeding van €50 zal in rekening worden gebracht wanneer het schoonmaken van was van kaarsen noodzakelijk is. 

Bij het verlaten van de SPNKD Loft wordt van de gasten verwacht dat zij de sleutel binnen op de daarvoor bestemde plaats achterlaten, controleren of alle lichten uit zijn en de deur goed gesloten is. De hoofdverlichting gaat uit door middel van de ‘X’ knop bij de uitgangsdeur. 

Ga voorzichtig met de sleutel om. Bij verlies van de SPNKD Loft sleutel wordt een toeslag van €50 in rekening gebracht. 

Accessoires  

De SPNKD gast bevestigt de kennis en het gebruik van de verstrekte accessoires , materialen en meubels. Hou er rekening mee dat de persoon die incheckt, verantwoordelijk is voor eventuele verwondingen van gasten veroorzaakt tijdens het verblijf in de SPNKD Loft, zowel door je eigen schuld of door de schuld van de persoon (personen) waar je verantwoordelijk voor bent. 

Voor nadere uitleg over de geleverde accessoires, zie de lijst met info aanwezig in de SPNKD Loft. 

Schade en verwondingen 

De gast dient SPNKD onmiddellijk op de hoogte te stellen wanneer hij schade opmerkt of wanneer iets niet naar behoren functioneert in de SPNKD Loft of de rest van het pand tijdens uw verblijf. 

SPNKD is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van voorwerpen die door gasten worden meegebracht naar de SPNKD Loft. 

De SPNKD-gast draagt de financiële aansprakelijkheid voor diefstal, beschadiging en/of vernieling van de SPNKD Loft, het interieur, de voorziene uitrusting en de technische apparaten door zijn schuld of door de schuld van de persoon (personen) onder zijn verantwoordelijkheid. 

De kosten van schade en diefstal worden afgetrokken van de vooraf betaalde borgsom. Dit belet ons echter niet om extra kosten aan te rekenen voor ernstige schade. 

SPNKD is niet verantwoordelijk voor enig letsel van gasten en bezoekers veroorzaakt tijdens het verblijf in de SPNKD Loft, door uw schuld of door de schuld van de perso(o)n(en) voor wie u verantwoordelijk bent. 

Hou er rekening mee dat de persoon die incheckt, verantwoordelijk is voor alle gasten in de SPNKD Loft gedurende de periode die geboekt en betaald is. 

SPNKD mag gasten weigeren die de SPNKD Huisregels tijdens het laatste verblijf op grove wijze hebben geschonden door schade toe te brengen aan de SPNKD Loft of door schade toe te brengen aan andere gasten, SPNKD eigenaren/medewerkers of op andere wijze de eigendommen van de buren of het functioneren van SPNKD hebben geschonden. 

Minibar

Er is een minibar met water, niet-alcoholische dranken en alcoholische dranken, koffie en thee. Enkele snacks zijn voorzien.

Het gebruik van de minibar is gratis. 

Behalve in geval van overmatig alcoholgebruik, dan wordt een extra vergoeding in rekening gebracht.

Verspreiding van beelden 

Gelieve geen commercieel beeldmateriaal, genomen op de SPNKD Loft, te verspreiden zonder toestemming van SPNKD.